گروه بازیگری

بازیگری یکی از شغل هایی است که ممکن است هر شخص سودای رسیدن به آن را داشته باشد. در بازیگری فرد باید حالت و رفتار مردم را مطالعه کند تا بتواند آن را به خوبی اجرا کند. برای معرفی رشته بازیگری می توان این طور گفت که این رشته هنر جان بخشیدن به شخصیت هاست.

در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی در مقطع کاردانی دانشجوی در حال تحصیل دارد.

مقطع کاردانی حرفه ای:

بازیگری

دانلود سرفصل دروس مصوب رشته بازیگری-کاردانی

مدیرگروه:

سرکارخانم رقیه توکلی

کارشناس رشته آموزش: سرکار خانم نوروزی ( داخلی ۱۵)