گروه روابط عمومی

درباره رشته روابط عمومی

این رشته از گرایش های علوم ارتباطات اجتماعی می باشد در سطح کاردانی در دانشگاه علمی کاربردی فقط تدریس می شود،ودر سطوح کارشناسی در دانشگاه های مختلف ارائه می شود، ضمنا این رشته تا دکتری نیز دارد البته درقالب مجموعه علوم وارتباطات اجتماعی فرد باید تحصیل خود را ادامه دهد.

روابط عمومی مسئول آگاهی دادن به سازمان و افراد جامعه است و وظیفه حرفه ای آن ایجاب می کند که زمینه وفاق و سازگاری بین مصالح فردی و منافع عمومی را فراهم سازد. مطالعه افکار عمومی و جهت های رسانه ای ، امتناع و ترغیب افکار عمومی به پاسخگویی به ابهامات و پرسشهای مخاطبین با استفاده از فنون و تکنیکهای روابط عمومی جهت تحقق اهداف سازمانی از اساسی ترین فعالیتهای روابط عمومی محسوب می شود.

روابط عمومی هنری است برخاسته از علم و تجربه و عشق که سازنده بسترگفتگو ، خدمت رسانی و همگرایی دریک موسسه یا سازمان پویاست و برای جلب رضایت و مشارکت مردم فعالیت می کند.

در دانشگاه علمی کاربردی فرهنگ  هنر صدوقی، دوره کاردانی و کارشناسی حرفه ای روابط عمومی در قالب آموزش های مهارت و فناوری  به برنامه درسی اطلاق می شود که دانشجویان با کسب مجموعه ای از دانش و مهارتهای عملی در روابط عمومی و زمینه های مرتبط بتوانند امور محوله در مشاغل قابل احراز را به گونه ای شایسته ایفا نمایند.

مقطع کاردانی حرفه ای:

روابط عمومی

دانلود سرفصل دروس مصوب رشته روابط عمومی – کاردانی

مقطع کارشناسی حرفه ای:

روابط عمومی گرایش افکارسنجی

دانلود سرفصل دروس مصوب رشته روابط عمومی – کارشناسی

 

مدیرگروه روابط عمومی: 

جناب آقای عبدالمجید معنوی

کارشناس رشته: خانم امامی مقدم( داخلی ۱۵)