حراست

مخاطب ارجمند 

از اینکه برای بیان مشکل یا پیام خود با حراست مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا در میان میگذارید، ممنونیم. از فرم ارسال پیام برای تماس با حراست استفاده کنید. ترجیحا برای پیگیری مشکل یا پیام، ایمیل یا تلفن برای ارتباطات بعدی درج کنید.

 

 

فرم ارسال پیام