مترجمی زبان انگلیسی

مشخصات مدیر گروه :

سعید زارع مدیرگروه مترجمی زبان انگلیسی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا یزد

نام: سعید

فامیل: زارع

لیسانس: مترجمی زبان انگلیسی دانشگاه آزاد اسلامی

فوق لیسانس: زبان انگلیسی گرایش آموزش دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات

دکتری:-

مسئولیت فعلی : جانشین شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان یزد و رئیس ستاد دهه فجر شهرستان یزد

ایمیل: Zare.seed80@yahoo.com

کارشناس گروه : خانم مریم امامی مقدم

تلفن : ۳۶۲۱۲۰۱۶ – ۰۳۵

داخلی : ۱۵