بایگانی دسته: امور مالی و اداری

شرط اجازه حضور در جلسه امتحان

به اطلاع کلیه دانشجویان می رساند حضور در جلسه امتحان فقط با کارت ورود به جلسه ممهور به مهر امور شهریه امکان پذیر می باشد. لذا خواهشمند است ک...

مسئول حراست مرکز منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر رحیمی سرپرست مرکز، آقای محمد کاظم فاضلی شورکی به عنوان مسئول حراست مرکز منصوب شد. به گزارش روابط عمومی مرکز، دکتر رحیمی ...