گروه روابط عمومی

اطلاعات گروه روابط عمومی در مرکز علمی کاربری فرهنگ و هنر فردا:

مشخصات مدیر گروه

معنوی مدیرگروه روابط عمومی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا یزد

نام: عبدالمجید

فامیل: معنوی

لیسانس: مدیریت دولتی

فوق لیسانس: مدیریت دولتی

دکتری: –

مسئولیت فعلی : مدیرمسئول دوهفته نامه برف و مشاور روابط عمومی شرکت فولاد آلیاژی یزد

ایمیل: manavi12@gmail.com

کارشناس گروه : خانم مریم امامی مقدم

تلفن : ۳۶۲۱۲۰۱۶ – ۰۳۵

داخلی : ۱۵