چارت درسی و سرفصل رشته ها

چارت درسی رشته های مختلف مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی یزد

برای دانلود چارت، روی مقطع مورد نظر کلیک کنید.

چارت درسی رشته گردشگری

سرفصل رشته گردشگری 

 

چارت درسی رشته تربیت مربی امورفرهنگی کودک و نوجوان

چارت درسی مقطع کاردانی 

سرفصل دروس رشته تربیت مربی امورفرهنگی کودک و نوجوان

سرفصل مقطع کاردانی تربیت مربی