گروه بازیگری

اطلاعات گروه بازیگری در مرکز علمی کاربری فرهنگ و هنر فردا:

دهقان هراتی مدیرگروه بازیگری علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد

دهقان هراتی مدیرگروه بازیگری علمی کاربردی فرهنگ و هنر یزد

مشخصات مدیرگروه:

نام:  محمود دهقان هراتی

سوابق تحصیلی:

  1. لیسانس: هنرهای نمایشی-کارگردانی
  2. فوق لیسانس: پژوهش و هنر
  3. دکتری: نمایش

مسئولیت فعلی : معاون هنری سینمایی اداره کل ارشاد استان البرز

ایمیل:  Harati74@gmail.com

مشخصات کارشناس گروه:

: خانم طاهره حسنی

تلفن : ۳۶۲۱۲۰۱۶ – ۰۳۵   داخلی : ۱۶