گروه هتلداری

مشخصات مدیر گروه

نام: اصغر

فامیل: نبیل

لیسانس:

فوق لیسانس: گردشگری

دکتری: دانشجوی گردشگری

مسئولیت فعلی : مالک هتل باغ مشیرالممالک یزد

ایمیل:

کارشناس گروه : خانم مریم امامی مقدم

تلفن : ۳۶۲۱۲۰۱۶ – ۰۳۵

داخلی : ۱۵