معرفی گروه عکاسی

مشخصات مدیر گروه :

حسام چاوش زاده مدیر گروه عکاسی مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا یزد

نام: حسام

فامیل: چاوش زاده

لیسانس: عکاسی

فوق لیسانس: عکاسی

دکتری: –

مسئولیت فعلی : مدیر عامل هیئت مدیره انجمن عکاسان استان یزد

ایمیل: hesamchavosh@yahoo.com

کارشناس گروه : خانم طاهره حسنی

تلفن : ۳۶۲۱۲۰۱۶ – ۰۳۵

داخلی : ۱۶