معرفی گروه تربیت مربی امورفرهنگی کودک و نوجوان

اطلاعات گروه تربیت مربی در مرکز علمی کاربری:

مشخصات مدیرگروه: مرجان زارع

مرجان زارع مدیر گروه رشته تربیت مربی علمی کابردی یزد

مرجان زارع مدیر گروه رشته تربیت مربی علمی کابردی فرهنگ و هنر صدوقی یزد

سوابق تحصیلی :

لیسانس: نقاشی دانشگاه هنر اصفهان

فوق لیسانس: پژوهش هنر دانشگاه تربیت مدرس تهران

مسئولیت فعلی : مدیر آموزشگاه هنر پنجره – سردبیر نشریه آموزش مدرسه ما

ایمیل: marjanzare63@gmail.com

 

کارشناس گروه : خانم طاهره حسنی

تلفن : ۳۶۲۱۲۰۱۶ – ۰۳۵    داخلی : ۱۶