بایگانی دسته: فرهنگی، دانشجویی

مسابقه عکاسی و طراحی در شهرستان اشکذر

اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان اشکذر مسابقه عکاسی و طراحی برگزار می کند. موضوعات: نماز، حجاب، مادران عاشورایی، امربه معروف و نهی از منکر...

برگزاری نخستین جشنواره زیلوی برتر

به گزارش روابط عمومی مرکز، عامل توسعه خوشه زیلو با اشاره به جایگاه هنر صنعت زیلو و ظرفیت های نهفته در این هنر اصیل و نفیس ، از برگزاری نخستی...