کارگاه آموزشی مبانی تدوین در نرم افزار پریمیر

سیاهه رئوس مطالب کارگاه آموزشی مبانی تدوین در نرم افزار پریمیر در ادامه می آید.

 1. آشنایی با نرم افزار پریمیر
 2. مفهوم و مبانی تدوین
 3. پیدایش فرایند تدوین
 4. مراحل آشنایی با معقوله تدوین
 5. تکنیک و تمهیدات انتقال تصویر
 6. سیر تحول در تدوین
 7. تداوم در تدوین (انواع تداوم – تکنیک های تداوم)
 8. گونه های مختلف تدوین
 9. تدوین صدا
 10. آشنایی با رزولیشن، ابعاد و نسبت تصویر
 11. محیط کلی نرم افزار(۱) – رندر
 12. محیط کلی نرم افزار(۲)
 13. تکنیک های پریمیر
 14. انجام پروژه
 15. جمع بندی