کارگاه آموزشی مبانی موشن دیزاین (طراحی گرافیک متحرک)

سیاهه رئوس مطالب کارگاه آموزشی مبانی موشن دیزاین (طراحی گرافیک متحرک) در ادامه می آید.

 1. آشنایی با دوره
 2. معرفی موشن
 3. مبانی گرافیک (مربوط به موشن)
 4. مبانی حرکت
 5. تعریف المان و تعین جایگاه آن در موشن
 6. محیط کلی ایلاستریتور
 7. محیط کلی افتر افکت
 8. انواع ابعاد تصویری، فریم ریت و کاربرد آنها
 9. لایه ها و ابزار مورد نیاز
 10. محیط کلی موشن (۱) – رندر
 11. محیط کلی موشن (۲)
 12. محیط کلیی موشن (۳)
 13. انجام پروژه (۱)
 14. انجام پروژه (۲)
 15. جمع بندی