ثبت نام کاردانی مهر ماه ۱۴۰۰

پیش نویس تقاضانامه ثبت نام جهت شرکت در پذیرش دوره کاردانی فنی و دوره کاردانی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال 1400

جنسیت
دین
تاریخ تولد
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت اشتغال
تاریخ اخذ دیپلم

انتخاب رشته بر اساس اولویت

انتخاب اولویت اول
انتخاب اولویت دوم
انتخاب اولویت سوم