ثبت نام کارشناسی مهر ماه ۱۴۰۰

پیش‌نویس تقاضانامه ثبت‌نام جهت شرکت در پذیرش دوره مهندسی فناوری و دوره کارشناسی حرفه‌ای (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال 1400

جنسیت
دین
تاریخ تولد
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت اشتغال
تاریخ دانش آموختگی در مقطع کاردانی

انتخاب رشته بر اساس اولویت

انتخاب اولویت اول
انتخاب اولویت دوم
انتخاب اولویت سوم