پیش ثبت نام کارشناسی ناپیوسته مهر ماه ۱۴۰۱

پیش نویس تقاضانامه ثبت نام جهت شرکت در پذیرش دوره کارشناسی (ناپیوسته) نظام آموزش مهارتی دانشگاه جامع علمی کاربردی مهرماه سال 1401 / دانشجویان توجه نمایند پس از پیش ثبت نام برای تکمیل ثبت نام حتما باید به دانشگاه مراجعه شود.

جنسیت *
دین
تاریخ تولد
وضعیت نظام وظیفه
وضعیت اشتغال
تاریخ دانش آموختگی در مقطع کاردانی

انتخاب رشته بر اساس اولویت

انتخاب اولویت اول *
انتخاب اولویت دوم *
انتخاب اولویت سوم *