کاردانی طراحی لباس

دسترسی سریع به اطلاعات دوره کاردانی حرفه ای طراحی لباس

برای دسترسی به اطلاعات زیر، روی آن کلیک کنید

مقدمه

امروزه طراحی، تولید و مصرف لباس یک نیاز اولیه و طبیعی انسان‌ها نیست، بلکه با توسعۀ صنعتی کشورهای پیشرفته و ارتقاء کمّی و کیفی در امر طراحی و تولید متنوع و صادرات انواع لباس و اثرگذاری بر فرهنگ و اقتصاد سایر کشورها، سالانه عواید ارزی قابل توجهی را عاید آنها می‌سازد. از این‌رو، در طراحی و تولید متنوع و بهینه انواع لباس با اهداف چندمنظوره و در جهت تأمین نیاز کشور و نیز مبتنی بر خصوصیات فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی جوامع و کاربرد آنها در برنامه‌های نمایشی، سینمایی، تلویزیونی و هم‌چنین تسریع در روند توسعۀ صادرات از طریق تهیه و تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی مناسب بسیار ضروری است.

لذا با توجه به بررسی‌های به عمل آمده در روش‌های سنتی و لزوم ایجاد تحول و جایگزینی روش‌های جدید، اقدامات لازم در تهیه و ارائه برنامۀ آموزشی رشتۀ طراحی لباس به عمل آمد. در برنامه‌ریزی درسی این رشته اهتمام شده است که با مجموعه‌ای از دروس مرتبط و هماهنگ و رعایت موارد مهمی از قبیل: فیزیک بدن / سن / قد / وزن و موجبات تربیت و تأمین نیروی انسانی کاردان و کارآمد در این رشته فراهم آید..

تعریف و هدف

دورۀ کاردانی حرفه‌ای طراحی لباس در گروه فرهنگ و هنر با هدف تربیت طراحان حرفه‌ای و متعهد ایجاد شده است. هدف ایجاد این رشته، تربیت نیروی انسانی کاردانی است که علاوه بر همکاری در امر طراحی لباس در ارتباط با متخصصین این رشته می‌تواند مستقلا نقش عملی در امور اجرایی و سرپرستی بخش‌های مختلف کارگاه‌ها و کارخانجات تولید و طراحی لباس را ایفاد نماید.

ضرورت و اهمیت

با توجه به گسترش جمعیت کشور و نیاز روزافزون به توسعه و ترویج هنر در جامعه، تهیۀ برنامه‌های آموزشی مناسب در زمینه‌های مختلف هنری از جمله رشتۀ طراحی لباس ضرورت دارد.

امروزه طراحی، تولید و مصرف لباس، صرفاً در محدودۀ طرح نیاز اولیه و طبیعی انسان‌ها نیست، بلکه به‌عنوان یک دانش وسیع و مبتنی بر تأمین نیازها و خصوصیات فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی جوامع و به‌کارگیری آن در برنامه‌های نمایشی، سینما و تلویزیون مورد توجه است.

نگرش اقتصادی و فرهنگی به پوشاک و تلاش در ارائه طرح‌های متنوع و بهبود کیفی و کمّی لباس، این امر را به یک صنعت (هنر) تبدیل و منجر به پیشرفت چشمگیر آن در جهان شده است. لذا با توجه به مراتب فوق و نیاز کشور و لزوم آموزش و تربیت نیروی انسانی مبتکر و کاردان مورد نیاز کارگاه‌ها و کارخانجات طراح و تولید لباس که با رعایت خصوصیات فرهنگی جامعۀ اسلامی بتواند موجبات توسعۀ این رشته را فراهم آورد، اقدام لازم در تهیۀ این برنامه در قالب نظام مصوب آموزش‌های علمی – کاربردی به عمل آمده است.

قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان

الف) گزارش‌نویسی و مستندسازی؛

ب) ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت‌ها (Presentation) ؛

پ) انجام کارگروهی؛

ت) طبقه‌بندی و پردازش اطلاعات؛

ث) بهره‌گیری از رایانه؛

ج) برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار؛

چ) سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها؛

ح) خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی؛

خ) ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی؛

د) رعایت اخلاق حرفه‌ای و تنظیم رفتار سازمانی؛

ذ) اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط کار (HSE)؛

ر) تفکر نقادانه و اقتضایی؛

ز) خلاقیت و نوآوری.

قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان

ـ طراحی انواع لباس بانوان و آقایان؛

ـ نظارت و هدایت خط تولید و رفع اشکال کارگران؛

ـ تهیه و ساخت الگو؛

ـ مدلسازی؛

ـ طراحی الگوی لباس کودک؛

ـ طراحی الگو و دوزندۀ پوشاک.

مشاغل قابل احراز

ـ دستیار طراح لباس در بخش‌های کوچک کارگاه‌ها و کارخانجات تولید پوشاک؛

ـ سرپرست کارگاه تولید لباس؛

ـ برشکار بخش برش؛

ـ کاردان طراح لباس و الگو و سایزبندی با رایانه؛

ـ نمونه‌دوز و مدلساز؛

ـ مسئول آرشیو لباس و الگو؛

ـ طراح و دوزندۀ لباس «نازک‌دوزی / سری‌دوزی / تک‌دوزی»؛

ـ سایزبند پوشاک.