کارشناسی سینما ـ کارگردانی

دسترسی سریع به اطلاعات دوره کارشناسی سینما ـ کارگردانی 

برای دسترسی به اطلاعات زیر، روی آن کلیک کنید

مقدمه

دورۀ کارشناسی حرفه‌ای کارگردانی، یکی از دوره‌های آموزش عالی است که به‌منظور آموزش و تربیت نیروی انسانی مورد نیاز در تولید برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی برنامه‌ریزی شده است.

هدف از برنامه‌ریزی دورۀ کارشناسی کارگردانی، پرورش نیروی تفکر خلاقانۀ دانشجویان بر اساس بینش اسلامی، آگاهی‌های تخصصی و مهارت‌های آنها در زمینۀ کارگردانی برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی (نمایشی و مستند) است.

تعریف و هدف

دورۀ کارشناسی حرفه‌ای کارگردانی، یکی از دوره‌های آموزش عالی است که هدف آن پرورش متخصصین در زمینۀ کارگردانی تلویزیون و سینماست تا در این زمینۀ خاص فنی و هنری، به نیاز روزافزونِ جامعه با نگرشی حرفه‌ای و هنری پاسخگو باشند. فارغ‌التحصیلان رشتۀ کارگردانی قادر خواهند بود پس از اتمام تحصیلات خود، مشغول به کار شده و با توجه به زمینه‌های تخصصی و مستند در کارگردانی، خدمات مورد نیاز کشور را در زمینۀ هنرهای نمایشی تأمین نمایند.

ضرورت و اهمیت

از آنجا که جامعۀ هنری به‌منظور تهیه و پخش برنامه‌های تلویزیونی و سینمایی خود نیازمند نیروی انسانی متبحر و کارآمد است، ضرورت آموزش این نیروها در چارچوب نیازهای هنرهای نمایشی احساس می‌شود. با توجه به نیاز اختصاصی در بعضی از مشاغل مرتبط و نبود رشته‌های تحصیلی تأمین‌کنندۀ این نیازها در مجموعۀ آموزش عالی کشور، بدیهی است برنامه‌ریزی رشتۀ کارگردانی و آموزش مهارت‌های لازم برای کارگردانی برنامه‌های مستند و گزارشی با کارگردانی برنامه‌های نمایشی برای دانشجویان اهمیت می‌یابد تا فارغ‌التحصیلان این رشته، با تعهد و احساس مسئولیت به جامعۀ اسلامی، زمینه‌های تازه‌ای در ارتقاء کیفیت برنامه‌های تولیدی از طریق خلاقیت‌های مورد نیاز، تخصص‌های مرتبط با کارگردانی فراهم آورند.

قابلیت‌ها و مهارت‌های مشترک فارغ‌التحصیلان

الف) گزارش‌نویسی و مستندسازی؛

ب) ارائه گزارش نتایج کار و جریان فعالیت‌ها (Presentation) ؛

پ) انجام کارگروهی؛

ت) طبقه‌بندی و پردازش اطلاعات؛

ث) بهره‌گیری از رایانه؛

ج) برقراری ارتباط مؤثر در محیط کار؛

چ) سازماندهی و اداره کردن افراد تحت سرپرستی و آموزش آنها؛

ح) خودآموزی و یادگیری مستمر در راستای بالندگی شغلی؛

خ) ایجاد کسب و کارهای کوچک و کارآفرینی؛

د) رعایت اخلاق حرفه‌ای و تنظیم رفتار سازمانی؛

ذ) اجرای الزامات بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)؛

ر) تفکر نقادانه و اقتضایی؛

ز) خلاقیت و نوآوری.

قابلیت‌ها و توانمندی‌های حرفه‌ای فارغ‌التحصیلان

ـ به‌کارگیری نظام نشانه‌شناسی تصویری در نمایش تلویزیونی؛

ـ هماهنگ‌سازی و فضاسازی تولید؛

ـ پژوهش و نگارش در تلویزیون؛

ـ ارزشیابی و آموزش و پژوهش در زمینه‌های کارگردانی.

مشاغل قابل احراز

ـ کارگردان برنامه‌های تلویزیونی؛

ـ کارگردان برنامه‌های سینمایی؛

ـ کارگردان برنامه‌های مستند و گزارش؛

ـ کارگردان برنامه‌های نمایش استودیویی.