مهلت ارسال اثر به شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی تمدید شد

 به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، براساس اعلام دبیرخانه شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی و نظر به درخواست دانشجویان مراکز آموزش علمی کاربردی و همچنین فرصت بوجود آمده از تعویق برگزاری جشنواره سراسری قرآن و عترت دانشگاه های کشور، مهلت ارسال اثر در بخش های هنری، ادبی، پژوهشی ، فناوری و آوایی تا ۱۵ مهرماه سالجاری تمدید شد.

مدرسان، دانشجویان و کارکنان مراکز آموزش علمی کاربردی جهت ارسال آثار خود می توانند با مراجعه به سایت http://quran.uast.ac.ir نسبت به شرکت در شانزدهمین جشنواره قرآن و عترت اقدام کنند.