برگزاری پویش اربعینی کوله بار فراق

به اطلاع کلیه استادان دانشجویان و همکاران می رساند دفتر نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه جامع علمی کاربردی اقدام به برپایی پویش اربعینی کوله بار فراق نموده است.