چهارمین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز به کار کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی، چهارمین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی واحد استانی کرمان آغاز به کار کرد.

این جشنواره ویژه دستاوردهای کانون های فرهنگی، اجتماعی، ادبی، هنری و مذهبی است که وزارت علوم، تحقیقات و فناوری دستورالعمل برگزاری آن را هر ساله به دانشگاه ها ابلاغ می کند.

دانشجویان برای شرکت و ثبت آثار خود در این جشنواره باید تا تاریخ ۱۵ آذرماه سالجاری به آدرس http://uast.ac.ir مراجعه و یا آثار خود را به کارشناسان فرهنگی و دانشجویی مراکز آموزشی خود تحویل دهند.

راهنمای ثبت نام در چهارمین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی

 راهنمای ثبت آثار در چهارمین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی