فراخوان سراسری رویش و شکوفایی

پارک علم و فناوری دانشگاه تهران در نظر دارد از ایده هسته های فناور دانشجویان، دانش آموختگان و اعضای هیات علمی دانشگاه‌های آموزش عالی سراسر کشور  حمایت کند.

بازه ثبت نام: ١ دی ماه لغایت ١٥ اسفند

جهت کسب اطلاعات بیشتر با شمارت ٨٨٢٢٠٧٠٠ الی ٤ داخلی ١٥٤ و ١٦٤ تماس حاصل نمایید.

علاقه مندان می توانند متن کامل فراخوان را در سایت پارک علم و فناوری دانشگاه تهران مطالعه نمایید:

http://stp.ut.ac.ir/rooyesh-shokofaie-sarasari/