نخستین جشنواره ملی دانشجویی پوستر و شعر با عنوان خون سیاوش

به گزارش روابط عمومی مرکز، مدیریت امور شاهد و ایثارگر دانشگاه شهید بهشتی در نظر دارد اولین جشنواره ملی دانشجویی خون سیاوش (شهدای مدافع حرم و سردار حاج قاسم سلیمانی; را در قالب (پوستر و شعر) برگزار می نماید.