بازدید دانشجویان رشته تربیت مربی کودک و نوجوان از کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان

دانشجویان تربیت مربی کودک و نوجوان مرکز در بازدیدی از مرکز مجتمع فرهنگی‌هنری شماره ۳ با فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان یزد آشنا شدند.

به گزارش روابط عمومی مرکز؛ دانشجویان رشته تربیت مربی کودک و نوجوان با هماهنگی  آموزش و استاد فرازمند از مرکز مجتمع کانون پرورش فکری بازدید کردند.

خانم سالاری از مربیان کانون در گزارشی با اشاره به این که نهادها و سازمان‌های زیادی برای آشنایی از فعالیت‌های فرهنگی هنری کانون به مراکز جهت بازدید مراجعه می‌کنند گفت: در این بازید ابتدا درباره تاریخچه تاسیس کانون توضیحاتی به دانشجویان ارائه شد.

 وی همچنین اظهار داشت: دانشجویان با انواع فعالیت‌های کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان اعم از فرهنگی‌هنری و ادبی آشنا و با کارهای کتابخانه و نحوه‌ی چیدمان و موضوع‌بندی کتاب‌ها برای گروه‌های سنی مختلف و نحوه امانت و استفاده از فعالیت‌های کتابخانه آشنا شدند.

در ادامه آقای مصطفی حدادی از هنرآموزان استاد فرازمند و از قصه گویان مشهور, قصه “قوز بالا قوز” را تعریف کردند.

 در پایان دانشجویان مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر صدوقی از کارگاه های مرکز مجتمع فرهنگی هنری کانون زنجان بازید و همراه آن از نمونه کار بچه‌ها دیدن کردند.