آغاز برنامه ها و فعالیت های مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی در سال ۱۴۰۰

به گزارش روابط عمومی ، مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی از چهاردهم فروردین ماه ۱۴۰۰ فعالیت خود را آغاز کرد.

این دانشگاه مصمم است در سال جدید که توسط مقام معظم رهبری(مدظله العالی) به سال تولید؛ پشتیبانی ها و مانع زدایی ها نامگذاری شده است، تمام توان و ظرفیت خود را برای کیفیت بخشی به آموزش های مهارتی و تربیت نیروهای کارآفرین و ماهر، که محرک اصلی چرخه اقتصادی و از الزامات جهش تولید است، بکار گیرد.