اطلاعیه مشارکت دانشجویان

اطلاعیه مشارکت دانشجویان
اطلاعیه مشارکت دانشجویان

دانشگاه جامع علمی کاربردی در نظر دارد جهت افزایش اثربخشی و ارزیابی دقیق ابزارهای تبلیغاتی موثر بر جذب دانشجو، مشارکت مطلوب دانشجویان این دانشگاه را داشته باشد. لذا خواهشمندیم دانشجویان گرامی از طریق لینک نظرسنجی به آدرس https://forms.gle/roqpPAtr1FsHWwZQ7 و تکمیل فرم مربوطه ما را در این امر یاری نمایند. لازم است جهت عملکرد مناسب سامانه نظرسنجی از مرورگر کروم یا موزیلا استفاده شود.