آغاز ثبت نام رشته های کارشناسی ناپیوسته در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا، از ۱ تیرماه لغایت ۷ تیرماه