آغاز به­ کار ششمین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی

فرآیند دریافت آثار و دستاوردهای فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشجویان دانشگاه جامع علمی کاربردی برای حضور در ششمین جشنواره درون دانشگاهی “رویش” به میزبانی واحد استانی لرستان آغاز شد.

دکتر سلیمان عباسی، معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی با اعلام این خبر افزود: دانشجویان عضو کانون‌­های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه در بخش گروهی و سایر دانشجویان در بخش فردی، می­‌توانند آثار و دستاوردهای فرهنگی، هنری اجتماعی و دینی خود را براساس دستورالعمل جشنواره تا ۲۰ اسفندماه ۱۴۰۱، از طریق سامانه ruyesh.uast.ac.ir به دبیرخانه ششمین جشنواره درون دانشگاهی رویش ارسال کنند.

وی افزود: در این جشنواره آثار و دستاوردهای تولیدشده در بازه زمانی ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۰ تا ابتدای اسفندماه سال ۱۴۰۱ در دو بخش رقابتی و غیر رقابتی مورد ارزیابی قرار گرفته و برگزیدگان به یازدهمین جشنواره ملی وزارت علوم معرفی میشوند.