جناب دکتر  جعفری با چندی از همکاران و رییس مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا جناب دکتر دانافر به همراه کادر اموزش از استادان حاضر درمرکز به مناسبت بزرگداشت مقام معلم تجلیل به عمل آوردند

تجلیل از مدرسان مرکز با حضور دکتر جعفری رییس دانشگاه جامع واحد استان یزد