اعطای اولين گواهی‌نامه صلاحيت برگزاری دوره‌های آموزشی كارمندان دولت در حيطه روابط عمومی به مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا

سازمان مديريت و برنامه‌ريزی استان يزد اولين گواهی‌نامه صلاحيت برگزاری دوره‌های آموزشی كارمندان دولت در گستره استانی، در حيطه روابط عمومی را پس از گذراندن شرایط و دستورالعمل‌های مورد نظر مدیریت آموزش و پژوهش‌های توسعه آینده‌نگری به شرکت آموزشی توسعه راه فردا (مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا) اعطا كرد.

شرکت آموزشی توسعه راه فردا با دريافت اين گواهی‌نامه می‌تواند دوره‌های آموزشی روابط عمومی را برای کارکنان دولت استان و در چارچوب برنامه‌های آموزشی مصوب دوسالانه دستگاه‌های اجرايی برگزار كند.
لازم به ذکر است تاکنون ۱۸مؤسسه آموزشی گواهی‌نامه صلاحیت برگزاری دوره‌های آموزشی ویژه کارکنان دولت را کسب نموده‌اند.