آغاز ثبت نام ترم بهمن ۱۴۰۲رشته های کاردانی و کارشناسی ناپیوسته در مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا، از ۱۴بهمن ماه لغایت ۲۱ بهمن ماه

آغاز پذیرش دانشجو (بدون کنکور) برای ترم بهمن ۱۴۰۲در مقطع کارشناسی مرکز آموزش علمی کاربردی فرهنگ و هنر فردا از تاریخ ۱۴ بهمن لغایت ۲۱ بهمن