برنامه زمانبندی امتحانات پایان نیمسال مرکز فرهنگ و هنر صدوقی

به گزارش روابط عمومی، برنامه زمان بندی برگزاری امتحانات نیمسال اول ۹۸-۹۹ اعلام شد. بر این اساس، امتحانات پایان نیمسال دانشجویان تمامی مقاطع این مرکز از ۲۱ دی آغاز و تا ۶ بهمن پایان خواهد یافت.

نمرات دانشجویان بعد از ثبت توسط اساتید در پرتال هم آوا قابل مشاهده خواهد بود. 

همچنین زمان ثبت نام و انتخاب واحد نیمسال دوم  از تاریخ ۱۶ بهمن لغایت ۲۴ بهمن از طریق سامانه هم آوا انجام خواهد بود.  ضمنا تاریخ حذف اضافه برای نیمسال دوم از تاریخ ۱۲ اسفند تا ۱۵ اسفند می باشد.