برنامه امتحانات نیمسال اول ۹۸-۹۹ برای همه رشته ها

برنامه امتحانات پایان نیم سال اول سال تحصیلی ۹۸-۹۹ برای همه کد رشته ها در مرکز علمی کاربردی فرهنگ  هنر صدوقی اعلام شد که از لینک های زیر قابل دانلود است.  امتحانات پایان نیمسال دانشجویان تمامی مقاطع این مرکز از ۲۱ دی آغاز و تا ۶ بهمن پایان خواهد یافت.

نمرات دانشجویان بعد از ثبت توسط اساتید در پرتال هم آوا قابل مشاهده خواهد بود.

برنامه امتحانات 

کاردانی بازیگری ورودی مهر ۹۸

کاردانی روابط عمومی ورودی مهر ۹۸

کاردانی عکاسی ورودی مهر۹۸

کارشناسی روابط عمومی ووردی مهر ۹۸

کارشناسی عکاسی ورودی مهر ۹۸

 

برنامه امتحانات تکمیل ظرفیت مهرماه ۹۸-۹۹

کاردانی روابط عمومی ورودی مهر ۹۸ – تکمیل ظرفیت

کاردانی عکاسی ورودی مهر۹۸- تکمیل ظرفیت

کارشناسی روابط عمومی مهر ۹۸ – تکمیل ظرفیت