برگزاری مسابقات ورزشی دانشجویان مراکز علمی کاربردی

 

کلیه دانشجویان مرکز علمی کاربردی فرهنگ وهنر صدوقی  و علاقه مند به ورزش های همگانی میتوانند برای شرکت در دره جدید این مسابقات ثبت نام کنند.

علاقه مندان می توانند برای ثبت نام در این دوره از مسابقات به  امور فرهنگی مرکز مراجعه .  یا از طریق سایت yz.uast.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

مسابقات در رشته های دارت، طناب کشی، طناب زنی، داژبال، هفت سنگ، شوت بال و فوتبال دستی برگزار خواهد شد. پایان آذر، مهلت ثبت نام می باشد.