فراخوان حمایت از طرح ها و پژوهش ها در حوزه های ورزش و جوانان

اداره کل ورزش و جوانان استان یزد در راستای انجام سیاست ها و برنامه های دولت تدبیرو امید از  طرح ها و پژوهش های ارائه شده در فراخوان حمایت مادی و معنوی به عمل می آورد.

محققان و پژوهشگران محترم با ارسال پروپوزال خود به آدرسpajohesh@yazdsport.irمی‌توانند از حمایت مادی و معنوی این اداره کل استفاده کنند.

لازم به ذکر است که ارزیابی، تائید و میزان حمایت مالی از پروپوزال های ارسالی توسط شورای پژوهش و فناوری اداره کل تعیین می‌شود.

فراخوان حمایت از طرح ها و پژوهش ها در حوزه های ورزش و جوانان

فراخوان حمایت از طرح ها و پژوهش ها در حوزه های ورزش و جوانان