برگزاری جلسه توجیهی مناظره دانشجویی دانشجویان مرکز

جلسه توجیهی مناظره دانشجویی دانشجویان مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، با همکاری امور فرهنگی مرکز و دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد، جلسه توجیهی مناظره دانشجویی، با حضور آقای دادور، در محل انجمن‌های علمی این مرکز برگزار گردید.

آقای دادور در ابتدای جلسه، به توضیح در مورد مناظرات دانشجویی و مراحل مختلف و چگونگی مراحل برگزاری آن پرداخت و در خصوص نحوه تکمیل فرم‌های مربوطه، توضیحات لازم را به دانشجویان ارائه نمود.

در ادامه دانشجویان مرکز به طرح سؤالاتی در خصوص چگونگی برگزاری مناظره پرداختند که آقای دادور، پاسخگویی سوالات آنان بود.

وی در پایان جلسه به برگزاری جلسات آتی، به منظور هماهنگی‌های بیشتر،  بعد از امتحانات پایان ترم خبر داد.