مسئول حراست مرکز منصوب شد

طی حکمی از سوی دکتر رحیمی سرپرست مرکز، آقای محمد کاظم فاضلی شورکی به عنوان مسئول حراست مرکز منصوب شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، دکتر رحیمی در این حکم آورده است: با عنایت به سوابق و تجربه کاری و شایستگی جنابعالی به مدت یکسال به عنوان مسئول حراست مرکز منصوب می شوید.

وی در ادامه خاطرنشان ساخت که حراست از دیدگاه اسلام اهمیت فراوانی دارد و نظارت هوشمندانه و مستمر علاوه بر امکان دسترسی سریعتر به اهداف موجب جلوگیری از نفوذ و تخریب ساختار فکری و اجتماعی قشر فرهنگی توسط دشمنان می گردد.

دکتر رحیمی ابراز امیدواری نمود با وسعت نظر ، همدلی و همراهی همکاران محیطی پویا و شاداب برای اساتید، دانشجویان و همکاران فراهم گردد.