برگزاری مسابقات ورزش‌های همگانی دانشجویان مرکز

مسابقات ورزش‌های همگانی دانشجویان مرکز ، در رشته‌های طناب‌کشی، طناب‌زنی و دارت برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، مسابقات ورزش‌های همگانی دانشجویان این مرکز، در رشته‌های طناب‌کشی، طناب‌زنی و دارت، در دو گروه خواهران و برادران، در محل مرکز برگزار گردید، که نفرات برتر هر رشته به مرحله استانی راه پیدا کردند.

در مسابقه طناب‌کشی، در گروه خواهران، خانم‌ها: منصوره ابوالحسنی، سارا حریری، هانیه دهقان، کیمیا فرّخ‌منش، مینا مظفّری‌خواه و فاطمه نیکوکار و در گروه برادران، آقایان: مهدی آقارضائی تفتی، محمّدجواد دشتی، محمّدامین زارع، محمّدمهدی عرفانیان‌کریمی، امیرعلی میرحسینی، امیرحسین همایونی‌نیا و عرفان یکتا به مرحله استانی راه پیدا کردند

در مسابقه طناب‌زنی، خانم‌ها: فاطمه نیکوکار و مینا مظفّری‌خواه به مرحله استانی راه پیدا کردند.

و در مسابقه دارت، در گروه خواهران، خانم‌ها: مینا مظفّری‌خواه و هانیه دهقان و در گروه برادران، آقایان: محمّدحسین زارع و جلال قدکچیان به مرحله استانی راه پیدا کردند.