کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند برگزاری آزمون های متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی

کارگاه آموزشی آشنایی با فرآیند برگزاری آزمون های متمرکز دانشگاه جامع علمی کاربردی در استان اصفهان برگزار شد

به نقل از روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان، با حضور دکتر مهدی قیصری سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان، دکتر محمد صالح احمدی رئیس دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد، دکتر اسرافیل علاء مدیرکل سنجش و آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی، معاونین، مدیران و کارشناسان ستادی و استانی، کارگاه فرآیند برگزاری آزمونهای متمرکز در اصفهان برگزار شد.

در ابتدای این مراسم معاون نظارت و سنجش دانشگاه جامع علمی کاربردی بصورت ویدیو کنفرانس مطالبی در ارتباط با نحوه برگزاری آزمون متمرکز و اهمیت برگزاری این آزمون مطرح کرد.

سپس سرپرست دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استانی اصفهان ضمن خیر مقدم به مدعوین اظهار کرد: در این دانشگاه گام های هدفمندی برداشته شده است که یکی از این گام ها در کنار پایش مدرسین و توجه به ماموریت مراکز، برگزاری آزمون متمرکز بود.

وی ادامه داد: برگزاری آزمون متمرکز، مصوبه هیات امنا و هیات رئیسه دانشگاه جامع علمی کاربردی است و باید توسط روسای واحدهای استانی این دانشگاه برگزار شود.

دکتر مهدی قیصری با بیان اینکه برگزاری آزمون متمرکز باعث کیفی سازی می‌شود، افزود: موظف هستیم تمام تلاش خود را برای تربیت دانشجوی مهارتی و آفرین بگذاریم تا دانشجویان آنچه که در دانشگاه باید بیاموزد را بصورت مهارتی و کیفی یاد بگیرد.

در ادامه مدیرکل سنجش و آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی ضمن تشریح علل و کارکردهای برگزاری آزمون های متمرکز پایان نیمسال در استاندارد سازی آموزش های علمی کاربردی در سراسر کشور به تبیین دستورالعمل برگزاری آزمون های متمرکز پرداخت.

در پایان این کارگاه نیز مدیرکل سنجش و آزمون دانشگاه جامع علمی کاربردی به همراه کارشناسان ستاد، به تشریح نحوه برگزاری آزمون متمرکز نیمسال اول ۹۹-۹۸ این دانشگاه پرداخت و به سوالات حاضرین پاسخ داد.