ارائه آثار فرهنگی و هنری دانشجویان در نمایشگاه اشتغال و کار آفرینی

آثار دانشجویان مرکز در نمایشگاه اشتغال و توسعه کارآفرینی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان یزد به نمایش گذاشته شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز، در این نمایشگاه که به منظور اشتغال و توسعه کارآفرینی دایر گردید: محصولات فرهنگی و هنری دانشجویان رشته های روابط عمومی، عکاسی، نقاشی و گرافیک مرکز به نمایش درآمد.

این نمایشگاه از تاریخ ۹۸/۱۰/۱۱ لغایت ۹۸/۱۰/۱۲ در محل مرکز علمی کاربردی جوادالائمه برقرار بود.