برگزاری کارگاه آموزشی مرگ مولف در محل مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی

با حضور جمعی از اساتید و دانشجویان کارگاه آموزشی عکاسی مرگ مولف در محل مرکز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی مرکز،  خلیل پورخاتمی مدرس این کارگاه در بخشی از این کارگاه افزود: کسانی که مرگ مولف را مطرح کردند، معتقدند که نویسنده هنگام خلق یک اثر و متن ،واقعا نمی داند چه چیزی را خلق می کند و هدف اصلی او چیست؟ فقط اطلاعاتی را که در وجود و ذهن خود دارد ،به نوعی متفاوت خارج می کند و
می نویسد.

وی افزود آنها بر این موضوع تکیه می کنند که یک اثر باید به دور از نویسنده بررسی شود. و افکار نویسنده را نباید در نظر گرفت.و هیچکس توانایی دریافت های معنا و مفهوم چیزی که نویسنده در اثر دقت نموده و فردی است را ندارد

وی ادامه داد: برخی از مردم ، پس از شنیدن یک موضوع جدید به سبب عدم آگاهی دقیق، آن را می پذیرند بدون آن که بخواهند بدانند آن موضوع، متعلق به چه کسی است و به چه منظور مطرح شده است. اعتقاد دارند متن، زائیده اندیشه و فکر و تخیل مولف است و مولف از پیام پنهان در متن و اثر خبر دارد پس بهتر است مولف را بیشتر بشناسیم.

مرکز علمی کاربردی فرهنگ و هنر صدوقی به صورت مستمر نسبت به برگزاری کارگاه های آموزشی اقدام
می نماید علاقه مندان می توانند جهت ثبت نام به سایت www.acuyazd.ir مراجعه نمایند.