برگزاری رویداد شتاب(استارت آپ) ملی صنعت سوهان و حلوا

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قم رویداد شتاب (استارت آپ) ملی صنعت سوهان و حلوا را با مشارکت سرمایه گذاران،تسهیل کنندگان و فعالان این حوزه برگزار می کند.

سوهان

دانشگاه جامع علمی کاربردی قم