برگزاری نهمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان سراسر کشور (امید)

دانشگاه خلیج فارس با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر ریاست جمهوری نهمین جشنواره فیلم کوتاه و عکس دانشجویان سراسر کشور (امید) برگزار می کند.

جشنواره فیلم کوتاه و عکس امید

جهت کسب اطلاعات بیشتر، ثبت و دریافت آثار به نشانی www.omidfestivai.ir مراجعه نمائید.