دبیرخانه اجرایی سومین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز به کار کرد

دبیرخانه اجرایی سومین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی آغاز به کار کرد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان تهران غرب؛ سومین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی به میزبانی واحد استان تهران غرب آغاز به کارکرد.

دکتر سید محمدحسن پیش بین سرپرست واحد استان تهران غرب و دبیر اجرایی سومین جشنواره درون دانشگاهی رویش دانشگاه جامع علمی کاربردی، همزمان با اعلام آغاز به کار رسمی این دبیرخانه گفت:

این جشنواره با حضور کانون های فرهنگی، هنری، دینی و اجتماعی دانشجویی دانشگاه جامع علمی کاربردی و در دو بخش رقابتی وغیر رقابتی در راستای ارائه عملکرد ودستاوردهای یکساله کانون های فرهنگی وهنری برگزار می گردد.

وی افزود؛ ایجاد تعامل و همکاری بین دانشجویان، ارائه دستاوردهای کانون های فرهنگی و هنری مراکز آموزش علمی کاربردی سراسرکشور، ایجاد تعامل وآشنایی هرچه بیشتر دانشجویان با فعالیت های فرهنگی و هنری توام با رویکرد مشارکت حداکثری از عمده اهداف برگزاری این جشنواره است.

لازم به ذکر است؛ با آغاز به کار این جشنواره کلیه مراکزآموزش علمی کاربردی می توانند حداکثر تا تاریخ۱۳۹۸/۱۲/۶ نسبت به ثبت آثار و دستاوردهای کانون های فرهنگی،ادبی،دینی واجتماعی(به صورت فردی وگروهی) درسامانه اختصاصی  ruyesh.uast.ac.ir اقدام نمایند.

۳۷۸۸-۱-۱۳۲۱۰-۱- دستورالعمل ه (۱)