درخشش دانشجويان مرکز در مسابقات ورزش های همگانی مراکز علمی کاربردی

مرحله نهایی مسابقات ورزش های همگانی مراکز علمی کاربردی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي، مرحله نهایی مسابقات ورزش های همگانی دانشجويان سراسر استان به ميزباني دانشگاه جامع علمی کاربردی واحد استان برگزار شد و دانشجويان مرکز در اين مسابقات خوش درخشيدند.

مسابقات ورزشی

مسابقات طناب کشی در بخش بانوان دانشجويان موفق شدند مقام دوم اين دوره از مسابقات را كسب نمایند.

مسابقات دارت در بخش بانوان دانشجويان موفق شدند مقام دوم اين دوره از مسابقات را كسب نمایند.

مسابقات دارت در بخش آقایان دانشجويان موفق شدند مقام دوم اين دوره از مسابقات را كسب نمایند.

مسابقات ورزشی