مسابقه کتابخوانی «نور در آیینه» به همت دانشگاه جامع علمی کاربردی استان قزوین برگزار می‌شود