تعطیلی کلیه کلاسهای آموزشی مرکز تا پایان هفته جاری

به گزارش روابط عمومی مرکز، با توجه به مصوبه شورای دانشگاه و به منظور رفع نگرانی و دغدغه های دانشجویان و خانواده هایشان کلیه کلاسهای آموزشی مرکز تا پایان هفته جاری (۹ اسفند) تعطیل می باشد.

تداوم این تعطیلی در هفته های آینده متعاقبا اطلاع رسانی خواهد شد.