ساعت کاری مرکز تا ۱۶ اسفند

به گزارش روابط عمومی مرکز، بنا به تصمیم ستاد استانی پیشگیری و مقابله با کرونا و به منظور جلوگیری از شیوع این بیماری و رعایت بیشتر اصول پیشگیرانه، ساعت پایانی فعالیت روزانه مرکز از شنبه دهم اسفندماه به مدت یک هفته ساعت ۱۲ تعیین می گردد.