برگزاری مسابقات مجازی، با محوریت قرآن و نماد فرصت سازی کرونایی

به گزارش روابط عمومی مرکز، به همت سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور با همکاری مرکز فعالیتهای قرآن و عترت دانشگاه جامع علمی کاربردی مسابقات مجازی، با محوریت قرآن و نماد فرصت سازی کرونایی ویژه دانشجویان و مدرسان برگزار می گردد.

بنابراین گزارش این مسابقات در دو بخش مسابقه اینترنتی «آینه آیات» با محوریت تدبر در سوره ­های جزء ۳۰ قرآن کریم ویژه دانشجویان و فراخوان آثار نمایشگاه مجازی اسماءالله با محوریت اسماء متبرک خداوند ویژه دانشجویان و مدرسان انجام می پذیرد.

و دانشجویان و مدرسان می­توانند جهت اطلاع کامل و ثبت نام در برنامه ­ها به پایگاه اینترنتی سازمان فعالیتهای قرآنی دانشگاهیان کشور به آدرس www.isqa.ir مراجعه نمایند.